slogantopbanner

about me

0:00
 
0:00


STEP 1: LISTEN TO THE AUDIO

1. I am Mina.
2. I am a student.
3. I am from South Korea.
4. I am twenty years old.
5. I study English.
6. I live in an apartment.
7. I live in the city.
8. I take the bus to school.

ترجمه مثالها :

برای مشاهده لطفا کلیک کنید.
* لطفا پیش از مطالعه ترجمه مثالها یکبار فایل صوتی و متن انگلیسی درس را مرور کنید.لغات و واژگان درس :

برای مشاهده لطفا کلیک کنید.
* لطفا بعد از مطالعه لغات یکبار دیگر فایل صوتی و متن انگلیسی درس را مرور کنید.تمرین درس:

با همین عنوان ( درباره من - About me) و متناسب با شرایط خویش ، درس را حداکثر در 10 جمله بازنویسی کنید.

* لطفا جملات را در یک فایل متنی با استفاده از نرم افزار Microsoft word ذخیره و به سامانه آموزش تلگرام فلی گیت ارسال کنید تا کارشناسان ضمن مطالعه و درج نکات اصلاحی و نظرات خویش آن را مجدد برای شما ارسال نمایند.
* برای استخراج لغات جدید جملات حتما از فرهنگ لغت استفاده کنید و اصلا نگران اشتباهات و استفاده غلط لغات نباشید.
* لغات را تایپ کنید و از کپی پیست اجتناب کنید.
* بعد از تکمیل فایل متنی ، جملات را یکبار با صدای خویش ضبط کنید و آنرا نیز همراه فایل متنی ارسال کنید.اصلا نگران تلفظ اشتباه و ...نباشید اصلاحیه کارشناس را دریافت خواهید کرد.


RegisterIconچنانچه دوره را ثبت نام نکردید می توانید از طریق این لینک اقدام به ثبت نام نماید.