slogantopbanner

 

0:00
 
0:00

 

Volume Normal Blue iconراهنمای درس - فارسی


I'm

 

 

I’m مخفف عبارت I am بوده و معنای "من هستم" می دهد. اگر بعد از آن اسم، صفت یا صفت و اسم بیاورید، می توانید برای توصیف خود از آن استفاده کنید. اگر بعد از آن فعل فعل همراه با ing بیاید برای توصیف کاری که در حال انجامش هستید استفاده می شود. برای مثال:

 

Here are some examples:

"I'm so tired."

"I'm confused."

"I'm happy."

"I'm twenty three years old."

"I'm hungry."

"I'm nervous."

"I'm excited."

"I'm leaving work."

"I'm thirsty."

"I'm from Seattle."

 

 


 

 

"I'm extremely tired."

"I'm very happy."

"I'm terribly hungry."

"I am super excited."

"I'm very nervous."

 

Parts of Speech Definition Word
صفت خسته Tired
صفت گیج Confused
صفت عصبی Nervous
صفت هیجان زده Excited
فعل ترک کردن Leave
صفت تشنه Thirsty
قید به شدت Extremely
قید شدیدا Terribly
اسم و صفت لغات توصیفی descriptive words
  مانند such as

 

Download pdfدانلود متن درس همراه با ترجمه مثالها

 

 

diduknow fligate Did you know the oldest word in the English language is 'town'

آیا می دانید: قدیمی ترین لغت در زبان انگلیسی town (به معنی شهر،شهرک) می باشد

 

 

 

RegisterIconچنانچه دوره را ثبت نام نکردید می توانید از طریق این لینک اقدام به ثبت نام نماید.