slogantopbanner

welcome febc

کوییزهای دوره استارتر شامل مجموعه دروس پایه مکالمات زبان انگلیسی و دروس ویدیویی می باشند.

1- کوییزهای مرتبط با پایه مکالمات زبان انگلیسی دوره استارتر

تعداد کوییزها : 9 کوییز (هر 10 درس 1 کوییز)

2- کوییزهای مرتبط با دروس مکالمات کاربردی ویدیویی زبان انگلیسی دوره استارتر

تعداد کوییزها : 5 کوییز (هر 5 درس 1 کوییز)

جدول مشخصات کوییزها
تعداد سوالات هر کوییز
10 سوال
تعداد تلاش مجاز برای پاس کردن کوییز در روز
* کاربران تنها 3 بار در یک روز امکان انجام یک کوییز را خواهند داشت و اگر موفق به پاس کردن آن نشوند تا 24 ساعت اجازه انجام کوییز را نخواهند داشت و بهتر است دروس مرتبط با کوییز را مطالعه کنند تا 24 ساعت بعد با موفقیت آن را پاس کنند.
3 بار
امتیاز هر سوال
10 امتیاز
نمره قبولی کوییز
حداقل 80

 

برای هر کوییز 20 سوال طرح شده است که با هر بار اجرا تنها 10 سوال نمایش داده می شود.

کاربران باید کوییزها را به ترتیب انجام دهند و تا زمانی که کوییز 1 را پاس نکنند کوییز 2 فعال نخواهد شد.

تمامی کوییزها امکان پرینت و نمایش تشریحی پاسخ ها را خواهند داشت.

تمامی کوییزها در پنل کوییز کاربر ذخیره می شوند و تا پایان دوره قابل دسترسی خواهند بود.