slogantopbanner

 

نحوه ثبت سفارش معرفی و نکات SOPمعرفی و نکات Cover letter

از طریق فرم سفارش آنلاین اقدام به ثبت سفارش نمایید. پس از آن در اسرع وقت کارشناس مربوطه با شما تماس خواهد داشت.

لطفا فایل مراحل انجام سفارش SOP را دانلود و مطالعه بفرمایید.(در ادامه صفحه و بعد از جدول)

دسترسی به فرم سفارش آنلاین از طریق ستون چپ(کامپیوتر و لپ تاپ) و یا در ادامه همین مطلب (اسمارت فون و تبلت) میسر است.

تعرفه تهیه SOP - Coverletter

نوع درخواست
تعداد
مدت زمان تحویل سفارش تعرفه سفارش
SOP 1
بازه زمانی 10 تا 20 روز
توسط کارشناس اعلام می گردد.
Cover letter
1 توسط کارشناس اعلام می گردد. توسط کارشناس اعلام می گردد.

 

Download دانلود مراحل سفارش و انجام SOP

 Statement of Purpose و یا به اختصار SOP نامه ای است که به همراه مدارک دانشجو به دانشگاه مورد نظر جهت ادامه تحصیل فرستاده میشود.

* در کشورها و دانشگاههای مختلف ممکن است این نامه با اسامی مختلفی نظیر Motivation LetterGraduate School Essay، Letter of Intent، Letter of Intention، Statement of Intent، Statement of Intention و ... از شما درخواست شود.

* این نامه نقش مهمی را در application شما ایفا میکند و هر ساله درخواست پذیرش دانش آموزان زیادی به علت ننوشتن یک SOP مناسب رد میشود.

نکاتی راجع به نگارش یک SOP خوب:

1) زمانی کافی را به این کار اختصاص بدهید و هیچ گاه نوشتن آن را به روزهای آخر موکول نکنید.

2) مراقب باشید که SOP شما تکرار آنچه که در CV خود ذکر کرده اید نباشد.

3) SOP شما باید پاسخگوی موارد فوق باشد:

اهداف کاری شما و اینکه در آینده میخواهید در چه زمینه ای مشغول به کار شوید.

پس از به دست آوردن شغل ایده آل چگونه میخواهید به کشور خود خدمت کنید(در این بخش میتوانید از تجربیات شخصی و یا اطلاعات رسانه های معتبر استفاده کنید. ذکر آمار و ارقام مربوطه میتواند کمک بزرگی باشد).

چرا دارید برای این دوره تحصیلی apply میکنید و کدام برنامه تحصیلی ارائه شده برای رسیدن شما به اهدافتان سودمند است. (اطلاعات لازم را قبل از نوشتن کسب کنید)

چرا فکر میکنید که شما فردی مناسب برای این برنامه تحصیلی هستید.

چه دانش و مهارتی برای انجام این کار دارید.

آیا تجربه کاری مناسبی کسب کرده اید. میتوانید از سازمانهای رسمی و دولتی , NGOها , برنامه های کاری داوطلبانه و... نام ببرید.

چه شناختی از شخصیت خود دارید. آیا رهبر خوبی هستید و قدرت ایجاد تغیررات را در خود میبینید.(دلایل خود را با اعتماد به نفس اما واقع بینانه ذکر کنید)

4) چرا کشور X را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده اید. در مورد آن کشور و دانشگاههای آن چه میدانید.

5) مطمئن شوید که نامه شما از ساختار مناسب برخوردار است. از لیست کردن موارد بپرهیزید و به یاد داشته باشید که مجبور به گنجاندن تمام موارد بالا در نامه خود نیستید.

6) به یاد داشته باشید که آنچه که در نامه خود نوشته اید در مراحل انتخاب شما مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 

Sample 1

 

Statement of Purpose - Architecture

I am motivated to study abroad in order to broaden my international outlook while simultaneoulsy strengthening my professional abilities. I am especially eager to become acquainted with different design styles and techniques. By collaborating with students and instructors from diverse backgrounds, I will be exposed to a wide range of ideas and styles; this, in itself, will be extremely valuable for my future career. Each country has something unique to offer in the field of architecture, and there are diverse styles and characteristics in the buildings, rooms and decorations; from the general appearance to the smallest details, an integrated, international society such as that in your university is ideal for gaining inspiration and acquiring sound training.

I earned my BSc from the Department of Architecture at Good University in [my country]. This course of study gave me a thorough foundation of knowledge in architecture and design. In my free time, I participated in several seminars involving architecture and design, and I attended several supplementary courses to attain certification in various software applications. In addition, I was active in sports in my university, joining the Volleyball Club, Basketball Club, and also the Diving Club, in which I served as a leader and helped to organize activities and recruit new members. This experience in particular allowed me to develop my leadership and interpersonal skills.

In the university, the coursework focused on theoretical aspects rather than practical aspects. Therefore, to gain practical experience, I have been working for Goodwell Design Company since 2006. In this company, I have significantly increased my knowledge of architecture and interior design. As a Designer, I have worked on several cases which have broadened my understanding tremendously. For example, I worked with customers who wanted to renovate their indoor designs, and I consulted with customers and my supervisors regarding various design options that could best meet their needs. One such case involved the design of a local bistro; other, more prominent cases, included my participation in the design of the Best Hotel and the Great Hotel in [my city]. Currently, I am working on the planning of the Goodnest Bay Resort.

Through my work on these projects, I have gained practical experience and abilities that cannot be learned in the classroom, such as the ability to carry out plans, supervise, and oversee the actual construction process. The contrast between my academic training and my work experience helped led me to a new understanding of architecture and design. I learned that many of the theories and ideas that I learned in the university were somewhat impractical. Successful design requires not only good ideas, but also the practicality that allows the design to be ultimately carried out. If a design can be implemented, then this is the mark of a good design, but it is important to have experience with the practical aspects of design in order to understand which designs are effective and which are simply impractical. My work thus far has been rewarding and inspiring, yet it has also allowed me to reflect upon my shortcomings and the areas in which I need to receive additional training. Consequently, I am highly motivated to enter your master’s program and study diligently.

Now that I have a firm understanding of both the theoretical and practical aspects of architecture and design, I feel that I am prepared to begin the next step of my professional development, which is the pursuit of a master’s degree in Architecture. I feel that it is important to build upon my previous training and education in a stimulating atmosphere full of diverse viewpoints and ideas. Your master’s program is ideal for meeting my educational goals. The diverse and international student body, combined with modern facilities and esteemed professors, can provide me with a cutting-edge education that will prepare me for any challenges I may face in the future.

After graduation, I hope to stay in [country] and find a suitable job that will help integrate me into the design environment of [country]. Such an opportunity will give me a more in-depth understanding of local customs, habits, design characteristics, and architectural styles. This will prepare me for a lifetime of success in the field of architecture. I plan to eventually return to my native country, equipped with the skills, expertise, and experience to be an asset to the domestic architecture industry. Your master’s program is integral to my goals, and I greatly appreciate your consideration of my application.

 

Sample 2

 

Statement of Purpose - Computer Science

We are currently in the midst of a technological and computing revolution that will drastically change our lives and potentially redefine what it means to be human. I am very excited at the prospect of devoting my long-term career to such a dynamic, fast advancing field. Ever since I was young, I have enjoyed dabbling with computers and experimenting with different applications. Because my own lifetime has essentially coincided with the rise of the modern computing industry, I can sense that there are still tremendous developments to come in this field. It was natural for me to choose Computer Science as my university major, and now, as I near the end of my undergraduate studies, it is my central goal to continue my education in a more competitive, elite, and international environment.

There is only one logical destination for my postgraduate studies: the USA, a country which stands at the center of the computing universe. The US has been the chief driver of innovation in computing, and the most innovative and successful companies in this field are based there. Studying overseas in the US will thus give me not only a greater range of professional skills but also a much broader, more international perspective. Therefore, I am applying to join your MSc in Computer Science program, commencing in the fall of 2013. I am convinced that I am well prepared for the challenges of studying in your master’s program because of my extensive academic and practical background, which I will describe in detail below.

My academic experience thus far has provided me with a wide range of practical knowledge and skills that will be immensely useful when studying overseas at the graduate level. As a high school student, I excelled in courses related to physics, mathematics, and chemistry. I was fortunate during this time to have teachers who saw my interest in these subjects and encouraged me to continue broadening my scientific understanding and developing my analytical skills. It was due in large part to their guidance and advice that I chose to major in Computer Science in the university. As an undergraduate, I found that I deeply enjoyed learning about programming and systems analysis, and with my strong mathematics background I performed very well in courses concerning calculus, statistics, and differential equations. Now, in addition to my specialized knowledge of computer science, I have an appreciation for the breadth of this field and the nearly endless possibilities for further study.

In addition to the courses that I have taken, I have been very active outside of the classroom, participating in extracurricular activities and pursuing new experiences so as to push myself and broaden my horizons. For example, I took some time to travel across Europe by myself, an experience which, although at times difficult, ultimately made me a much more independent and confident person. I am now comfortable adapting to new situations and interacting with people who are different from me, qualities which will be tremendously useful when studying in the USA. Furthermore, when a my hometown was devastated by a natural disaster, I volunteered to help the victims as an organizer, which involved raising money and providing food, blankets, and other supplies as needed. Aside from the enhanced communication and leadership skills this experience offered me, what I most value is my newfound understanding of the importance of service and helping those in need. Finally, in the university, I was the publisher of the monthly newsletter of my department, a role I took on in order to meet new people and learn a new range of skills. As these experiences show, I am highly motivated and proactive at learning new skills and experiencing new things. This is precisely why I have decided to continue challenging myself by studying for a master’s degree in the USA.

Regarding my goals for the future, I plan to take what I learn in the USA and apply it to the computing industry in my native country. This industry is rapidly growing and shows great potential, yet compared to other, more advanced countries it is still in its relative infancy. By studying in your master’s program and possibly working for a short period in the USA, I expect to have the expertise, the perspective, and the experience necessary to lead our industry to a new era. I also have many friends with similar goals, and I hope that we can one day collaborate to put our country on the map as an innovative force in the computing world.

 

Sample 3

 

Statement of Purpose - Management

In the age of globalization, it is crucial to have a broad and refined international outlook. The United Kingdom boasts an excellent cultural atmosphere and highly developed commercial sector, as well as sophistication in the humanities and areas of scientific and technological advancement. For these reasons, I hope to acquire management knowledge in the UK and learn from reputable professors with outstanding research facilities. In such a setting, I will be constantly exposed to skills and ideas that will enable me to develop into a management professional with virtually unlimited potential.

I was inspired to pursue a career in management from a young age, witnessing the business activities of my father. He is an entrepreneur in the electronics industry who is very business-minded and dedicated to his work. As a child, I began to absorb many ideas and concepts related to business and management. After school, I often read books and periodicals such as Business Week and Forbes, and it was clear even at that young age that I would work in business in the future. My decision to pursue a master’s degree is due to the fact that I recognize that my father is limited by his qualifications; he only earned a high school degree, relying on his own diligence and perseverance to succeed. I hope to be able to assist him and his company in the near future, and the professional management skills I learn in your institution will allow me to achieve this goal.

I earned my Bachelor’s degree in Medical Sociology from Good University, where I attended many management-related courses, including Computer Science and Information Management, Introduction to Management, International Relations, and Mass Communication. During my four years of training, I had a positive attitude and developed good relationships with both classmates and teachers. Perhaps most importantly, during my time in the university I cultivated the patience necessary to deal with people in need. For instance, in the course Social Casework, I was involved in many cases which required considerable talking and communication skills. Because of this, I grew patient and tolerant in demanding and frustrating situations. Apart from working to help people in need, we also had opportunities for self-reflection and growth, such as when we had disagreements with those with whom we lived. In these situations, it was important that I have patience and communicate clearly to mediate and resolve conflicts. My work has provided me with valuable knowledge and experience that will be of great use in my future management-related work, where such communication skills are vital to success.

In addition to my experience in the university, I further developed my skills as an Intern at GoodHealth General Hospital, where I counseled patients, planned educational promotional activities, and engaged in administrative work. I then worked in the Department of Social Service at Wellness Memorial Hospital, where I was involved with community health promotion as well as planning, evaluating, and counseling. These were incredibly valuable opportunities to learn about hospital management and obtain experience and knowledge that can not be learned through books and classroom study alone.

Finally, I hope that in the near future, with the guidance of the experienced and learned professors in your institute, I will have thoroughly cultivated my independent thinking and research capabilities. I eventually plan to work as a professional manager in an international context, and I am convinced that by studying alongside the dedicated professionals and students in your school, I will be able to engage in enlightening research and acquire a more profound academic foundation.

 

 

 Cover letter به طور معمول 2 کاربرد زیر را دارد.

 

کاربرد اول :

 

نامه ایست که برای درخواست شغل به همراه رزومه خود ارسال میکنید و میتواند از طریق ایمیل و یا پست ارسال شود. یک نامه خوب میبایست موارد فوق را شامل شود:

  • دلیل ارسال نامه و رزومه شما چیست.
  • این که چگونه از نیاز برای شغل مورد نظر اطلاع پیدا کرده اید.
  • دلیلی برای خواندن رزومه شما به خواننده بدهد.
  • سوابق شما را مورد توجه قرار دهد.
  • اطلاعات ضروری به خواننده داده شود.
  • ذکر این نکته که در انتظار پاسخ خواننده هستید.

 

چند نمونه از این کاربرد:

Sample 1

Dear Mr Brown,

I am writing to enquire if you have any vacancies in your company. I enclose my CV for your information.

As you can see, I have had extensive vacation work experience in office environments, the retail sector and service industries, giving me varied skills and the ability to work with many different types of people. I believe I could fit easily into your team.

I am a conscientious person who works hard and pays attention to detail. I'm flexible, quick to pick up new skills and eager to learn from others. I also have lots of ideas and enthusiasm. I'm keen to work for a company with a great reputation and high profile like [insert company name].

I have excellent references and would be delighted to discuss any possible vacancy with you at your convenience. In case you do not have any suitable openings at the moment, I would be grateful if you would keep my CV on file for any future possibilities.

Yours sincerely


Sample 2

Dear Sir/Madam

I am interested in the assistant position advertised in XXX. I am currently employed as Legislative Director for Assemblywoman XXXX, Chairperson of the NYS Assembly XXX. I accepted this position because of the emphasis on the writing and research skills which are applicable to your requirements for an author’s assistant. My experience in the NYS Assembly has afforded me the opportunity to become familiar with the consolidated and unconsolidated laws of the State of New York. I also have extensive experience in legal and policy research.

In my position as Legislative Director for Ms. XXX, I prepare her personal legislation which deals with issues relative to her position as Senior Member of the NYS Assembly Standing Committee on XXXX.

In as much as she is Chairperson of the XXX Committee I am, of course, heavily involved in the current welfare and Medicaid reform movement.

In response to your search for an assistant, I believe my experience in the Legislature and my research and writing skills qualify me for consideration. If you would like, I can provide you with current samples of my work.

To further acquaint you with the specifics of my background I am enclosing my resume.

I hope you will consider me for this position. I look forward to meeting with you and discussing my qualifications in more detail.

Sincerely,

 

کاربرد دوم :

 

نامه ایست که به مقاله پیوست می شود و هدف از آن دادن یک توضیح مختصر اما جامع در مورد مقاله مربوطه است. به طور اختصار میتوان گفت که یک نامه خوب باید شامل اطلاعات زیر باشد:

  • اینکه چرا اقدام به ارسال این نامه کرده اید.
  • محتوای کلی مقاله شما چیست.
  • چرا مقاله شما برای خوانندگان آن میتواند جذاب باشد.
  • در حین جامع بودن نامه باید کوتاه بوده و در یک صفحه ارائه شود. در کاور لتر حتما بنویسید که این مقاله تنها برای این ژورنال فرستاده شده اگر مقاله تان بیش از یک نفر نویسنده دارد نام آنها را ذکر کنید. در خاتمه نامه، روش تماس با خود نظیر ایمیل و شماره تلفنتان را ذکر کنید.